Bingbon thông báo điều chỉnh đòn bẩy và hạn mức cho cặp TRX/USDT (03/09)