Tăng giới hạn hợp đồng! Giao dịch cũng được giảm 50% phí xử lý!